Amacı

Anasayfa \ Amacı 1553 14.Haz.2016
  • Üniversitelerde liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla bilimsel konferanslar ve seminerler düzenlemek.

  • Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla kişilere ihtiyaç duyulan alanlarda liderlik, yöneticilik, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve benzeri konularda eğitim programları düzenlemek.

  • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi halinde danışmanlık, koçluk ve mentorluk hizmetlerini yürütmek.

  • Yurt içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

  • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi halinde Merkezin sorumluluk alanına giren konularda araştırmalar yapmak.

  • Liderliğe yönelik eğitimlerin, bilgilerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bir ağ (network) oluşturmak.

  •  Liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak