Faaliyet Alanları

Anasayfa \ Faaliyet Alanları 1483 25.Mar.2016
  • Merkezin amacı ile ilgi alanına giren konularda programlar düzenlemek ve proje işbirlikleri yürütmek.

  • Yükseköğretim, ekonomi, sanayi ve benzeri alanlarda kadın liderliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

  • Liderlik ve yönetim süreçleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, işbirliği yapmak, danışmanlık ve veri sağlamak.

  • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi üzerine araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmek.

  • Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içerisinde sertifika programları düzenlemek.